Detektory požáru

Statistika požárů v ČR

Statistika požárů v ČR za první čtvrtletí je alarmující - o 34% více než v loňském roce.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 vzniklo v Česku 5 032 požárů, což je o 34% více než ve stejném období loňského roku (to jich bylo 3 798). Při těchto požárech přišlo o život 24 osob a 295 jich bylo zraněno. Přímé škody dosáhly částky 479,2 mil. Kč a hasiči uchránili před zničením hodnoty za 3 812,6 mil. Kč. 
Na nepříznivý vývoj měl vliv především větší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec, vlivem suchého a poměrně teplého počasí na většině území republiky.

Nejvíce požárů vzniklo v hl. m. Praze, celkem 611 a v Ostravě, celkem 183. Nejméně požárů bylo v okrese Plzeň jih.

V prvním čtvrtletí letošního roku zasahovali hasiči celkem u 20 165 událostí. Nejčetnějšími událostmi byly již tradičně technické havárie, které tvořily více než 40 % z celkového počtu, dále pak požáry (24,2 %) a dopravní nehody (19,2 %).

Nejčastěji hasiči zasahovali v pátek, nejméně událostí se stalo v úterý.

Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší
1. 1. – Sklad a prodejna s potřebami pro hokej firmy WARRIOR SPORT spol. s.r.o.,
Milovice –Mladá, okr. Nymburk.
Příčina: zanedbání bezpečnostních předpisů.
Škoda: 23 000 000 Kč.
31. 1. – Pekárna firmy LA LORRAINE a.s. v bývalé mrazírně, Kladno – Kročehlavy.
Příčina: nedbalost při řezání ocelových konstrukcí.
Škoda: 50 000 000 Kč.
Zraněno: 8 osob.
Zachráněny: 2 osoby.
24. 2. – Autoservis firmy BELÁK spol. s.r.o., Slavičín, okr. Zlín.
Příčina: úmyslné zapálení.
Škoda: 10 000 000 Kč.
27. 2. – Autosalón firmy SAMOHÝL a.s., Olomouc.
Příčina: v šetření.
Škoda: 10 000 000 Kč.
28. 2. – Výrobní linka na krmiva firmy VAFO PRAHA spol. s.r.o., Chelčice, okr. Strakonice.
Příčina: vznícení granulovaného krmiva od plynového hořáku v sušárně.
Škoda: 15 000 000 Kč.
3. 3. – Chata Libušín, Prostřední Bečva - Pustevny, okr. Vsetín.
Příčina: v šetření.
Škoda: 80 500 000 Kč.
10. 3. – Lisovna firmy GUMÁRNY a.s., Zubří, okr. Vsetín.
Příčina: vznícení nečistot v odsávání.
Škoda: 20 000 000 Kč.
23. 3. – Poháněcí stanice pásové dopravy firmy SEVEROČESKÉ DOLY a.s., okr. Teplice.
Příčina: vznícení od zadřeného válečku pasového dopravníku.
Škoda: 25 000 000 Kč.

Zdroj: www.hzscr.cz

Pokud instalujete nebo uvažujete o pořízení zabezpečovacího systému, nezapomínejte doplnit systém o doplňkovou signalizaci proti požáru. Pomocí detektorů požáru pro elektronické zabezpečovací systémy můžete eliminovat tak velké škody, které požár způsobí.

Pro detekci požáru existují tři základní typy detektorů:

  1. Teplotní detektor = detektor hlásí poplach na základě detekce exponencionálního nárůstu teploty ve střeženém prostoru dle EN54 a maximální dosažené teploty
  2. Opticko-kouřový detektor = detektor hlásí poplach na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací jednotky detektoru
  3. Kombinovaný: opticko-teplotní = kombinuje principy detekce předchozích detektorů

Typ detektoru je vhodné konzultovat s proškolenou montážní firmou, dle prostoru, který má detektor střežit. Díky správnému použití konkrétních detektorů požáru tak můžete zamezit zbytečným falešným poplachům.


A co Vy? Máte v rámci svého zabezpečovacího systému použity doplňkové detektory požáru v prostorech jako je například kuchyň, garáž nebo technická místnost…?