Klimatizace

  Provádíme instalace klimatizací ! rodinné domy, průmyslové budovy, kanceláře, serverovny atd...

„Proč zrovna LG?“

„Pár výstižných slov: POMĚR CENA/KVALITA, ENERGETICKÁ ÚČINNOST,
TICHÝ PROVOZ, DESIGN.“

„Kolik mne to bude stát?“

„Při základní instalaci - tzv. přes zeď - se kompletní cena pohybuje kolem 20.000,-Kč bez DPH.“

„Kolik času to zabere?“

„Nejjednodušší instalace - tzv. přes zeď - bývají hotové do čtyř hodin, ze zkušeností ale standartní montáž (vedení delší než dva metry) trvá cca jeden den.“

„Jakou to má spotřebu?“

„Např. u jednotky E09EL (max. chladící výkon až 3700W), deklaruje výrobce spotřebu 690W.“

„Jak je to s údržbou?“

„Údržba se provádí minimálně jedenkrát ročně. Čistí se kondenzátor venkovní jednotky, filtry a ventilátor vnitřní jednotky, provádí se dezinfekce výparníku a kontrola účinnosti. S touto údržbou Vám rádi pomůžeme.“

„Jak často se doplňuje chladivo?“

„Chladivo se pravidelně nedoplňuje. V případě, že je odborně provedena instalace a v případě, že se na samotných jednotkách nenachází únik chladícího média, není nutno médium doplňovat ani jej vyměňovat.“

„Jaké jsou nejčastější závady?“

„Tekoucí voda z vnitřní jednotky (většinou způsobeno zanedbáním údržby - velmi rychlá oprava).“
„Vadná čidla (způsobeno vadou materiálu - rychlá oprava v řádu set až tisíc korun)“
„Únik chladiva (způsobeno vadou/únavou matriálu popř. špatnou instalací - rychlá oprava kolem dvou tisíc korun)“
„Vzácně: vada elektroniky, el-mag ventilu (oprava v řádu několika tisíc korun)“