TV rozvody

Společné televizní antény (STA)

Provádíme instalaci TV/SAT rozvodů + Antén CZ/SK. rodinné domy/činžové domy atd...

Co to je STA a proč právě STA ?

Společné televizní anténní systémy jsou základem distribuce TV signálu především v obytných objektech s více bytovými jednotkami. Týkají se jak menších činžovních, tak i výškových (nejčastěji panelových) domů.

Cílem je zajistit kvalitní signál televizního, radiového a satelitního vysílání všem domácnostem v objektu při minimální počtu antén. Výhodou je, že relativně velká
počáteční investice rozdělena mezi množství majitelů nebo obyvatelů bytů a tím náklady na jeden byt výrazně klesají. Lze říci, že náklady na pořízení/rekonstrukci a i následnou údržbu jsou tak nižší, než kdyby každý byt měl vlastní anténní systém. Oomezeném prostoru na střeše ani nemluvě.
 

Jaký je rozsah prací při instalaci nebo rekonstrukci STA?

Rekonstrukci STA lze rozdělit do dvou částí - v první fázi proběhnout úpravy na vnějších částech (tj. na anténách, stožáru, svodech a centrále) a ve fázi druhé probíhá výměna koaxiálních kabelů ve stoupačkách mezi patry a zásuvek v jednotlivých bytech.

V první fázi je nejprve odstrojen stožár (odstraněny původní antény),
stožár je mechanicky očištěn od nečistot (především rzi) a opatřen novým nátěrem.
Následuje montáž nových antén a jejich směrování (samozřejmě za použití moderní měřící techniky). Od antén jsou též nataženy nové (kvalitní) koaxiální kabely do centrály pro zpracování přijímaných signálů a jejich rozdělení do jednotlivých stoupaček. Ve druhé fázi se pak provádí kompletní výměna kabeláže mezi byty a s tím související výměna zásuvek.

Rekonstrukce v první fázi (tedy části "na střeše") je realizovatelná cca za 6 hodin od přerušení signálu z původních antén do zapojení nových antén. U rekonstrukce části "za centrálou" závisí hlavně na místních podmínkách (počet stoupaček, počet pater, ne/přítomnost majitelů/obyvatel, atp.). Řádově se však tato část rekonstrukce dá realizovat za 6-12 hodin, přičemž lze například část stoupaček (vchodů) vyměnit v dopoledních, a část v odpoledních hodinách. Také není pravidlem, že musí probíhat výměna antén a výměna rozvodů současně - lze (a provádí se to tak) zrekonstruovat anténní systém a rekonstrukci rozvodů provést s přiměřeným časovým odstupem.

 

Jaké jsou požadavky na zadavatele? Co má zajistit? atp.

V rámci výše zmíněné první části prací (stožár, antény, svody do centrály) je třeba pouze zajistit přístup na střechu a počítat s výpadkem TV-R-SAT signálů po dobu prací.
Pokud se jedná o výměnu stoupaček, je třeba spolupráce a spoluúčast VŠECH obyvatel, neboť při této výměně je nutné mít přístup SOUČASNĚ DO VŠECH BYTŮ. Věnujte proto, prosím, pozornost několika následujícím bodům.

   

  • musí být zajištěn PŘÍSTUP DO BYTU - pokud nemůže být přítomen majitel/obyvatel bytu, je vhodné ponechat klíče u některého ze sousedů (např. i v jiném patře nebo vchodu) resp. u správce, a o umístění klíče informovat pracovníky např. cedulkou na dveřích
  • musí bý umožněn PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍ ZÁSUVCE - a to v rozsahu, aby s ní bylo možno manipulovat, vyjmout ji a instalovat novou; jako dostačující se pro naše potřeby jeví prostor přibližně 70x70 cm; v případě, že máte před zásuvkou nainstalovanou obytnou stěnu nebo těžký nábytek, zajistěte si jeho odstěhování nebo jiné zpřístupnění zásuvky (např. odsunutím ode zdi apod.) - stěhování skříní a rozbor stěn výrazně zpomaluje postup prací; pokud nechcete nebo nemůžeme hýbat se skříněmi/obytnými stěnami, je možností vyříznutí otvoru od rozměrech cca 20x20 cm do zadní stěny
  • výše uvedené je třeba zajistit PO CELOU DOBU PRACÍ (zpravidla je upřesněna na letácích na vchodových dveřích, domovních nástěnkách atp.) - v případě neprovedení prací z jakéhokoli důvodu NELZE GARANTOVAT KVALITU signálu v příslušné stoupačce a při nápravě je třeba koordinovat přítomnost majitele/obyvatele dotčeného bytu s majiteli/obyvateli bytů pod a nad ním.